Print this page

Uỷ ban Giáo dục Công giáo / HĐGMVN: Thư gửi các sinh viên, học sinh Công giáo dịp lễ Giáng sinh 2014

By Gm Giuse Đinh Đức Đạo Tháng 12 20, 2014 2192

UBGD ThuGiangSinh2014 P1

UBGD ThuGiangSinh2014 P2

Rate this item
(0 votes)