Print this page

Hình Ảnh KHL Nhân Trí Dũng K4 tại Giáo xứ An Nhơn

By Chương trình Chuyên đề Giáo Dục Tháng 7 14, 2015 3075

Kính gởi những hình ảnh Khóa Huấn Luyện Nhân Trí Dũng K4 tại Giáo xứ An Nhơn vào ngày 11/7/2015

 

IMG_3258.jpg IMG_3271.jpg IMG_3278.jpg

IMG_3298.jpg IMG_3307.jpg IMG_3317.jpg

IMG_3318.jpg IMG_3329.jpg IMG_3331.jpg

IMG_3359.jpg IMG_3382.jpg IMG_3386.jpg

IMG_3388.jpg IMG_3389.jpg IMG_3396.jpg

IMG_3401.jpg IMG_3402.jpg IMG_3406.jpg

IMG_3421.jpg IMG_3424.jpg IMG_3453.jpg

IMG_3455.jpg IMG_3467.jpg IMG_3478.jpg

IMG_3494.jpg IMG_3495.jpg IMG_3497.jpg

IMG_3562.jpg IMG_3577.jpg IMG_3578.jpg

IMG_3579.jpg IMG_3581.jpg IMG_3583.jpg

IMG_3584.jpg IMG_3585.jpg IMG_3586.jpg

Rate this item
(0 votes)